Blog

Tartalom: Bevezetés Előzmények Meghatározás Célok Főbb szerkezeti elemek Működési koncepció Szervezeti forma Kapcsolt rendszerek Fejlesztési irányok   Bevezetés Az utóbbi kb. 250 évben kiépített, a társadalmak megosztására építő pártdiktatúrákkal működtetett államrendszerek, a világpénzzé tett uzsorás hitelpénzrendszer, a robbanásszerű népességnövekedés, a manipulált fogyasztói rabszolgatársadalmak kiépítése,  a fegyvergyártás és a globalizált kereskedelem, a tudomány és technikai fejlődés…

A Hangya szövetkezeti mozgalom korabeli és mai társadalmi környezete Németh István (Másik Magyarország, Dobogókő, 2023. ápr. 8. a Nexus Klub szervezésében)   Sokan érezzük úgy, hogy sok minden nincs rendben mindennapi életünkkel kapcsolatban. Az előre látóbbak joggal aggódhatnak, hogy mi vár ránk és leszármazottjainkra, ha minden úgy megy tovább, hogy mi csak passzív elszenvedői vagyunk a…

Kedves nézőink, támogatóink! Mai szomorú, szabadságnak hazudott valóságunk előtt dédanyáink és dédapáink értetlenül állnának. Mára eljutottunk egy olyan helyzetbe, hogy a láthatatlan „tényellenőrök” mindehatósága öncenzúrára kényszerít minket is azokon a felületeken, ahonnan Morpheusként szabadítanánk fel az új Neo-kat. Ehhez hoztuk létre a www.nexusklub.hu közösségi oldalt, ahol cenzúra mentesen oszthatjuk meg egymással gondolatainkat és szerveződhetünk építő közösségekbe. Csatlakozzanak!…

    Azt mondják: a magyarok nem tudnak összefogni. Azt fújja a szél: széthúzóak vagyunk. Lenéz a Teremtő és szomorkodik: három magyar már nem tud egyetérteni. És nem zörög a haraszt… Mind ezt szokták úgy nevezni: turáni átok. Ám nincs turáni átok. Gyarló, hibás, tévedő emberek vagyunk csak, mint bárhol, bármely nemzet a világban. Bár…

Németh István   A Hangya szövetkezeti mozgalom a teljes kiszolgáltatottság felől a nagyobb létbiztonság felé vezető létmódváltoztatáshoz segítette hozzá a magyarságot a XX. sz. elején. Közösségi önfinanszírozással olyan demokratikusan önszerveződő hálózatot hozott létre, amely érdekeltté tette a parasztságot a gazdaságos élelmiszertermelésben, méltányos (és nem extraprofitot kiszívó) közvetítő kereskedelmi hálózatot teremtett (nemcsak az élelmiszerek, hanem a…

A mozgósítási cél közérthetővé tétele   Az előző részben a mozgósításra képes cél kitűzésével foglalkoztunk. Mi volt ez a Hangya mozgalom születésekor és mi lehetne ma? Megállapítottuk, hogy a legnagyobb mozgósító erővel az életfeltételek javítására irányuló célok rendelkeznek. Az emberi létezés térben, tájba ágyazottan játszódik le. A tájjal és embertársainkkal való harmonikus együttműködésünk a létezés…

Mozgósításra képes cél megfogalmazása Bármely mozgalom megszervezésének kiinduló pontja a mozgósításra képes cél megfogalmazása. Az életfeltételek javításával kapcsolatos célok mozgósító erővel rendelkeznek. Ezek hosszabb távú hatásossága attól függ, hogy a cél eléréséért tett erőfeszítések milyen mértékben változtatják meg a létmódot, amelyben az emberek, családok, a népesség élnek, tevékenykednek. Az emberi létezés térben, tájba ágyazottan játszódik le. A tájjal…

Mik a különbségek a jelenlegi és a jövő gazdasági életének szereplői között? A piacgazdaságban a profit áll a középpontban, a Közösségi Vállaltnál az EMBER! A versenyszférában a technológia, a robotika a tulajdonosok felhalmozási igényét szolgálja, a Közösségi Vállalatnál a KÖZÖSSÉGET! A jelen rendszerben megtermelt javakkal, cégek rendelkeznek, a nyereség a tulajdonosok vagyonát gyarapítja. A jövő…

A NEXUS KLUB és a vekkeróra Ébrrrrrrrrrrrrresztő! Sokan emlékszünk az ágy mellé állított vekker csörgésére. Hangos berregésével a legmélyebb álmunkból is azonnal felébresztett, jelezve, hogy itt az idő! Ébredj! Dolgod van! A NEXUS KLUB Közösség is ilyen hatás elérését tűzte ki célul!  Berregni fog és felrázza az alvókat! Ébredj! Alapos okod van rá! És addig berreg, amíg elegen…