Hónap: 2023 február

A mozgósítási cél közérthetővé tétele   Az előző részben a mozgósításra képes cél kitűzésével foglalkoztunk. Mi volt ez a Hangya mozgalom születésekor és mi lehetne ma? Megállapítottuk, hogy a legnagyobb mozgósító erővel az életfeltételek javítására irányuló célok rendelkeznek. Az emberi létezés térben, tájba ágyazottan játszódik le. A tájjal és embertársainkkal való harmonikus együttműködésünk a létezés…

Mozgósításra képes cél megfogalmazása Bármely mozgalom megszervezésének kiinduló pontja a mozgósításra képes cél megfogalmazása. Az életfeltételek javításával kapcsolatos célok mozgósító erővel rendelkeznek. Ezek hosszabb távú hatásossága attól függ, hogy a cél eléréséért tett erőfeszítések milyen mértékben változtatják meg a létmódot, amelyben az emberek, családok, a népesség élnek, tevékenykednek. Az emberi létezés térben, tájba ágyazottan játszódik le. A tájjal…