Kategória: Hangya Szövetkezeti Mozgalom

Újjáéleszthető-e a Hangya szövetkezeti mozgalom szellemisége? Németh István   Korszakváltásban vagyunk: az uralkodó erőtér, amely a létmódot meghatározza, összeomlóban van. Meghirdették az ezt leváltani hivatott berendezkedést, a Nagy Újraindítás (Great Reset) programját. A kommunizmus kísérlete megbukott. A pénzügyi, globalizációra alapozott kapitalizmus most éli végnapjait. Valóban a Nagy Újraindítás „zöld diktatúrája” képviseli a járható harmadik utat?…

A Hangya szövetkezeti mozgalom korabeli és mai társadalmi környezete Németh István (Másik Magyarország, Dobogókő, 2023. ápr. 8. a Nexus Klub szervezésében)   Sokan érezzük úgy, hogy sok minden nincs rendben mindennapi életünkkel kapcsolatban. Az előre látóbbak joggal aggódhatnak, hogy mi vár ránk és leszármazottjainkra, ha minden úgy megy tovább, hogy mi csak passzív elszenvedői vagyunk a…

Németh István   A Hangya szövetkezeti mozgalom a teljes kiszolgáltatottság felől a nagyobb létbiztonság felé vezető létmódváltoztatáshoz segítette hozzá a magyarságot a XX. sz. elején. Közösségi önfinanszírozással olyan demokratikusan önszerveződő hálózatot hozott létre, amely érdekeltté tette a parasztságot a gazdaságos élelmiszertermelésben, méltányos (és nem extraprofitot kiszívó) közvetítő kereskedelmi hálózatot teremtett (nemcsak az élelmiszerek, hanem a…

A mozgósítási cél közérthetővé tétele   Az előző részben a mozgósításra képes cél kitűzésével foglalkoztunk. Mi volt ez a Hangya mozgalom születésekor és mi lehetne ma? Megállapítottuk, hogy a legnagyobb mozgósító erővel az életfeltételek javítására irányuló célok rendelkeznek. Az emberi létezés térben, tájba ágyazottan játszódik le. A tájjal és embertársainkkal való harmonikus együttműködésünk a létezés…

Mozgósításra képes cél megfogalmazása Bármely mozgalom megszervezésének kiinduló pontja a mozgósításra képes cél megfogalmazása. Az életfeltételek javításával kapcsolatos célok mozgósító erővel rendelkeznek. Ezek hosszabb távú hatásossága attól függ, hogy a cél eléréséért tett erőfeszítések milyen mértékben változtatják meg a létmódot, amelyben az emberek, családok, a népesség élnek, tevékenykednek. Az emberi létezés térben, tájba ágyazottan játszódik le. A tájjal…